Miluju svět WIN-WIN.
Mou vášní je ukazovat lidem cestu, jak do tohoto světa vstoupit, prosadit se, dosahovat svých cílů a vysněných životních podmínek.

Moje cesta k rovnováze aneb jak se měníme

Ano, měníme se! Společnost se posouvá. Od mužského principu k ženskému. Od levé hemisféry k té pravé, od plánování a žití pro budoucnost k pobývání (a “jen tak bytí”) v přítomném okamžiku. S tím souvisí i posun od hmotného k „neviditelnému“ světu, světu energie. Od rozumu (a myšlení, které neustále těká, dělá analýzu, něco zdůvodňuje a plánuje) k srdci (a cítění, prožívání). Posun od touhy...